所有项目信息

Daha Güvenli Yollar İçin Yönetim Uygulamaları

主页 » Daha Güvenli Yollar İçin Yönetim Uygulamaları

Daha Güvenli Yollar İçin Yönetim Uygulamaları

Event logo
People
Your account is restricted. Please allow the use of your data.
种类:
e-Toolkit
地址:
线上
日期:
免费并开放
Confirmed
活动周期:
1 周
项目领域:
Decentralize Cooperation Programme
特定目标受众:
活动协调人email:
活动协调人联系方式:
 
其他项目细节:
Turkish

Trafik kazaları her yıl 1.35 milyon insanın ölümüne yol açmakta ve insanların sağlıklarına ve gelişimlerine büyük ölçüde etki etmektedir. Dünya çapında her yaştan ölüm nedenleri arasında 9. sırada olurken, 15 ila 29 yaş arası genç neslin ölüm nedenleri arasında 1. sıradadır. Trafik kazaları düşük ve orta gelir grubundaki ülkelerde gayri safi milli hasılanın yaklaşık %5’ine, yüksek gelir grubundaki ülkelerde ise gayri safi milli hasılanın %3’üne denk olmaktadır (Dünya Sağlık Örgütü, WHO 2018). 

Yol güvenlik hedeflerine ulaşmak, bir çok iyileştirmeyle beraber, var olan yolların tüm yolcuların yararına olacak şekilde yeniden tadilattan geçmesi ile mümkündür (Yol Güvenliğinde On Yıllık Eylem Planı 2011-2020 - Madde 2).

Trafik kazalarına bağlı ölüm ve yaralanmalara neden olan riskleri azaltmak için yapılarda iyileştirme gerçekleştirilmesi adına planlama, tasarlama ve inşaatın yanı sıra yayalar ve bisiklet sürücüleri için güvenli yollar inşaa etmek gerekir. Birçok yolda eksik olan yaya geçidi, bisiklet yolu, yaya yolu, motosiklet yolu ve güvenli hız kontrol geçitleri tüm yolcuların risk seviyesini artırır.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, önümüzdeki 20 yol içinde her ülkenin riskli yolların %10’unun yaya geçitlerinin konumlandırılması, güvenlik bariyerleri, bisiklet yolları ve yollarda iki tekerli araçlara ayrılmış özel şeritlerle düzenlenerek iyileştirilmesinin yaklaşık 40 milyon ciddi yaralanma ve 3.6 milyon ölümü engelleme potansiyeli vardır (DSÖ, 2015).

Yol Güvenliğinde On Yıllık Eylem Planı’nın 2. maddesi daha güvenli yolların aşağıdaki maddelerle mümkün olabileceğini vurgular:

  • •  Yolcunun türüne göre ölümlerin ve yaralanmaların olduğu noktaları ve her bir grubun risk durumunu etkileyen ana etmeni tanımlama.
  • •  Yüksek sayılarda ya da şiddetli kazaların olduğu tehlikeli yol noktalarını veya kesişimleri belirleme.
  • •  Var olan tadilatlarla ve kanıtlanmış mühendislik uygulamalarıyla yol güvenliğini artırmak için değerlendirme yapma.

Yol Güvenliğinde On Yıllık Eylem Planı’na bağlı olarak oluşturulan “Daha Güvenli Yollar İçin Yönetim Uygulamaları” kursunun asıl amacı yol güvenliğini artırmaya yönelik atılacak adımlarla ilgili yönlendirici bir kılavuz oluşturmaktır:

  • •  Yolcunun türüne göre ölümlerin ve yaralanmaların olduğu noktaları ve her bir grubun risk durumunu etkileyen ana etmeni tanımlama.
  • • Yüksek sayılarda ya da şiddetli kazaların olduğu tehlikeli yol noktalarını veya kesişimleri belirleme ve uygun olan önlemleri alma.

Kurs, yol güvenliği hedeflerine ulaşmanın, birçok iyileştirmeyle beraber, var olan yolların tüm yolcuların, özellikle de en hassas durumda olanların, yararına olacak şekilde yeniden yapılanmasıyla mümkün olacağı anlayışını genel almaktadır.

Bu interaktif çevrimiçi kurs, kamu ve özel sektördeki devlet yetkilileri, yol mühendisleri, planlamacılar ve kanun yapıcılar tarafından yararlanılması amacıyla tasarlanmıştır.

Ayrıca, kurs içeriği önerilen önlemlerin çeşitli bağlamlarda uygulanabilirliğini göstermek adına Dominik Cumhuriyeti, Hindistan, Çin, Brezilya, Meksika ve Güney Afrika gibi kıtalar arası bağlamda vakaların analizini ve yapılmış en iyi uygulamaları ortaya koyar.

Bu kurs devlet yetkililerine, kanun yapıcılara, mühendislere, planlamacılara ve uygulamacılara, yol güvenlik uzmanlarına ve genel olarak yolculara hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

返回上一页